Föremål

Literarische Gesellschaft in Zürich

Fünfundzwanzigster Jahresbericht umfassend das Jahr 1906. Framför titelplanschen inklistrat ett cirkulär, som medföljde årsberättelsen. Omslag, 74 s. [2] pl. 1 vol. 8:0. Band av franskt antikmarmorerat papper

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1907
Tillverkningsplats
Tillverkare Lesezirkel Hottingen (Utgivare)
Föremålsnummer LXIII:I:G.01._HWY