Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kniv med träskaft och hullingförsedd klinga

Kniv skaft av ljusbrunt trä med ovalt tvärsnitt, på ovansidan rombisk stålplatta, nedtill ett 6 mm högt ringformigt beslag av mässing. Blad rakt, eneggat med på utsidan inslaget: L L samt 25 mm från udden på ryggsidan en hulling och från denna fram till eggen är bladet tvåeggat. Inköpt av Anckarström från Brita Christina Wanselius, innehavare av Eskilstuna & Tunafors järnmanufaktur på Riddarhustorget. Anckarström svärtade handtaget och filade hulling på bladet. Vid attentatet hade han täckt hela kniven med svart taft, så att den inte skulle synas. (Se bl.a. s. 9, 22 & 62 i rättegångsprotokollen.) LRK protokoll 1890-12-05, 1890-09-12, ingår bland "åtskilliga föremål hvilka stå i samhang med mordet å Gustaf III ". Överlämnad från K. Hovrätten 1890-11-10: " En med hulling försedd gröfre kniv, som mördaren vid tillfället burit på sig."

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Jaktkniv, Kniv
Kategori Dolkar och knivar
Material Trä, Stål, Mässing
Storlek Bredd 25 mm (blad), Längd 167 mm (blad)
Antal 1
Datering 1780 – 1799 (1700-talets slut)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Anckarström, Jakob Johan, Återförsäljare: Wanselius, Brita Christina
Föremålsnummer 5487_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5740:4