Foto: Andersson, Fredrik, Skoklosters slott/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Le dve regole della prospettiva practica di M. Iacomo Barozzi da Vignola con i comentarij de R.P.M. Egnatio Danti... In Roma stamparia del Mascardi MDCXLIV...

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Kolofon finns

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning arkitektur
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1644, 1600 (1644; 1600 (bandets tillverkning); 1644 (tryckår))
Tillverkningsplats Rom (Italien)
Tillverkare Danti, Egnazio (Medförfattare), Marcardi, Vitale (Tryckare), Vignola, Giacomo Borozzi da (Författare), Albertú, Cherubinus (Gravör), Rossi, Filippo de (Utgivare)
Föremålsnummer 109007_SKOBOK