Föremål

Minnes-ord då en af rikets herrar... herr grefve Claes Fleming jordfästades i S:t Jacobs kyrka d. 5 juni 1831...

Band av blått papper. Pärmfyllnad: papp. Gult snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1831, 1800 (1831; 1800 (bandets tillverkning); 1831 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Hörberg, Johan (Tryckare), Wallin, Johan Olof (Författare)
Föremålsnummer 108611_SKOBOK