Föremål

In Jesu nomine Then ett tusende sexhundrade tiugw och tree åhrs swenska glädien vthöfwer högborne frökens, fröken Christines, Sweriges rijkes arffröken och konunga dotters, hijt til thenna werldenna födelse, som skedde på Grimsholm ... then 26. octobris ... vthi Vpsala förstdomkyrkio och sedhan bondekyrkio predikat aff docter Lars Oluffzson Wallio ... Tryckt i Vpsala, aff Eskil Matzson. 1624.

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1624, 1600 (1624; 1600 (bandets tillverkning); 1624 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Wallius, Laurentius Olai (Författare), Mattsson, Eskil (Tryckare)
Föremålsnummer 108626_SKOBOK