Föremål

En christeligh jordefärdz-predikan, widh thens edle och wälbördige Gustaff Silfwerstiernas, til Ludgonäs och Nygåhl, salige lijk: när thet på then 11. dagen vthi maij månad, åhr 1651. medh hederlig process bleff vthburit, til sin begraffning vthi Vbsala domkyrkio. Hållin ... aff M. Olao Unonio ... Tryckt i Stockholm, hoos Ignatium Meurer, åhr 1651.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av fårskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan består av enskilda skrifter som tillsammans häftats på tre bind, fast rygg. Variationer i papperskvalitet och storlek. 25 skrifter samlade i en volym.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 120 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1651, 1700 (1651; 1700 (bandets tillverkning); 1651 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Unonius, Olaus (Författare), Silfwerstierna, Gustav (Medförfattare), Meurer, Ignatius (Tryckare)
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 108428_SKOBOK