Föremål

Brev inkommande

1907:2 B - Brev inkommande: G-M Meyer, Carl. Göteborg

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1907
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.308._HWY