Föremål

Ordensband för kommendör med stora korset av civilförtjänstorden Nederländska Lejonet (Grootkruis van den Nederlandschen Leeuw).

Axelband av mellanblå sidenmoaré med 17 mm breda gula kantränder, 7 mm från kanten. Tandade bandändar. Ca 120 mm därovanför är bandet sammanbundet, däröver ursprungligen en dubbel rosett av bandet, b: ca 100 mm (nu lös, 1936 b), rosettens sammanbindningsband löst,de två övre banden på rosetten med tandade bandändar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband axel-
Kategori Ordensband
Material Sidenmoaré
Storlek Längd 1700 mm, Bredd 100 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Nederländerna
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Föremålsnummer 1936_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:516