Foto: Häggblom, Jonas, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Biblia. Das ist: die gantze heilige Schrifft deutsch, D. Mart. Luth. ...Lüneburg, gedruckt und verlegt bey Johan und Heinrich Sternen, Buchführern daselbsten. Anno MDCXLIII

Band av grön sammet med hörnbeslag, mittplattor och spännen. Mittplattan på pärmen är dekorerad med Wrangelvapnet och Brahevapnet sammanflätat samt texten: "Margareta Juliana geborne Wrangelin".

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1642 (1642-43)
Tillverkningsplats Lüneburg
Tillverkare Stern, Heinrich (Tryckare), Luther, Martin (Översättare)
Föremålsnummer 110112_SKOBOK