Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Landshövding och Fru Reuterskiöld.

Ett visitkort från Landshövding Lennart Reuterskiöld och Fru Ingegerd Christina Reuterskiöld, f. Posse, daterat 1917, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917
Tidigare ägare
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.705._HWY