Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre och Friherrinnan Jurgen Wrangel

Ett visitkort från Friherre Jurgen Wrangel och Friherrinnan Wrangel, daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916
Tidigare ägare Wrangel, Jurgen
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.981._HWY