Foto: Bergensten, Jenny, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Köttkubbe

HUGGKUBBE (köttkubbe) på fotkryss Av rödbok, bonad. Cylindrisk, med två förtenta järnband, vartdera med förskruvning. Fotkryss: Av ek, korsformigt, av grova fyrsidiga stycken, hopsatta hälft i hälft. Höjd med kryss: 66,7 cm., utan kryss: 60 cm.; diameter: 50 cm. Längs kubben en bred torkspricka. Inköpt efter beställning av Wilhelmina von Hallwyl genom Hallwylska husets byggmästare, Olof Mattsson hos Hjalmar Tingberg 19 augusti 1898.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Huggkubbe
Kategori
  • Övriga köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
  • Rödbok
  • Ek
Storlek
  • Diameter 50 cm
  • Höjd 66.7 cm (med kryss)
Teknik Bonat
Datering 1898
Tidigare ägare Tingberg, Hjalmar
Föremålsnummer III:I:H.c.01._HWY