Föremål

Värja (defekt), Tyskland, 1600-talets mitt.

Vapnet i sin helhet med mörkbrun ytbeläggning (över rostskadorna). Fäste av stål. Knapp av form liknande en liggande tjock knapp. Bygelsystemet består av handbygel och sidohandbygel, på mitten av båda två intill varandra liggande knappformiga ansvällningar, mellan byglarna en tämligen smal spång gående från handbygelns överdel till sidohandbygelns nederdel. På ut och insidan horisontalställda något kupiga parerplåtar med genombrutet ytmönster av små runda hål, den yttre parerplåten något större och med uppdragen mittparti, utgörande fäste för sidohandbygelns ??????, från mitten av inre parerplåtens kantlist till krysset en rundbågig tumbygel. Bakre parerstång kort, böjd nedåt-inåt och med knappformig ytterände. Kavel saknas (förkommen), tången med rektangulärt tvärsnitt. Klinga rak, två eggad, mycket skadad utmed eggsidorna, yttre delen avbruten (förkommen). Utmed mitten genombrutet mönster av små hål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål
Storlek Längd 491 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1640 – 1660, 1640-01-01 – 1660-01-01 (1600-talets mitt)
Föremålsnummer 12907_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 27:6