Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från kontraktsprosten Ferd. Wahlström.

Sju visitkort från kontraktsprosten Ferd. Wahlström. Första kortet är utan datum. Handskrift "Gott nytt år!". Adress (nedre högra hörnet) Voxna. Andra kortet daterat 26.01.1914. Handskrift "En hjärtlig tillönskan af Guds välsingnelse på 75-årsdagen!". Överlämnat i samband med Walther von Hallwyls 75-årsdag, 26 januari 1914. Tredje kortet daterat 1915. Handskrift "och fru tillönska godt nytt år med frid, glädje (forts. baksida) och hugnad. Mycken tack för det så vänliga besöket hos oss i somras!". Fjärde kortet daterat 1915. Femte kortet daterat 30.12.1916. Sjätte kortet daterat 1918. Handskrift "Med vördsamt tack - ett gott nytt år!". Sjunde kortet är utan datum. Handskrift "God Jul och välsignelserikt nytt år!".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1918

1914 - 1918

Tidigare ägare Wahlström, Ferd.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.929._HWY