Föremål

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter.

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter. Hyresgäst (om inget annat står): Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Isaak Hirsch. Nr 2 Hamngatan. 11 rum m.m. Stockholm 7 April 1905. 1.10.1905-1.10.1908. Bilaga: Utdrag av inteckningsprotokollet hållet hos Stockholms Rådstufvyrätt den 18 September 1905, § 95.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Bostadslägenheter, Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.a.04._HWY