Föremål

Flaska med madeira, 3 st. (MADEIRA)

MADEIRA, tre helbuteljer Buteljer av mörkgrönt glas. Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals, kring vars mynning en bred bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); nedanför denna en utstående skarp kant; bottnen konisk. Etikett vit, liggande rektangulär, på denna tryckt i svart: "Madeira". Kapsyl av förtent bly, blåfärgad, ovanpå en druvklase i relief. Höjd: 30,5 cm.; diameter: 8 cm. Inköpt av Walther von Hallwyl något av åren 1865- 1917.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 8
  • 30.5
Föremålsnummer III:III:F.c.01._HWY