Föremål

Kopior, Brev, Fakturor, Order, Tofthög, Kontrakt, Fullmakt, Inventarielistor, Syninstrument, Kartor, Lån, Förslag, Markegångstaxa, Taxeringsvärden, Järnvägsaktiebolag, Kursnoteringar, Expropriationslängder

Affärshandlingar Supplement (Diverse) C-K - Kopior av: Brev 1885, 1886 och 1894-1907 (ej till eller från Kempe) Fakturor 1881-1883 och 1897 Lastningsorder 1880-1883 - Egendomen Tofthög, dokument: Arrendekontrakt Brev Fullmakt för Hugo Holm Handlingar angående försäljning av Tofthög Inventarielista och syninstrument Kartor Lånet hos Skånska Hypoteksföreningen Markegångstaxa Nybyggnader Taxeringsvärdet för Säteriet Dybeck 1872 Trelleborg-Rydsgårds Järnvägsaktiebolag: Teckningslistor, kontrakt, bolagsordning och faktura Utdrag ur expropriationslängden för Klagstorp-Rydsgårds järnväg 1895 - Förslag: Kol och malm 1898-1901 Ny ångare 1904 - Kursnoteringar: Generalsammandrag över 1902 års bevillning John Håkansson, noteringar å värdepapper 1873-1901

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Supplement, Diverse
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1872 – 1907

1872-1907

Föremålsnummer LXIV:II:A.b.04._HWY