Föremål

Visitkort från Fru Marie von Kienlin, f. Freiin Rassler von Gamerschwang.

Fyra visitkort från Fru Marie von Kienlin, f. Freiin Rassler von Gamerschwang. Första kortet är utan datum. Andra kortet daterat 1916 samt sorgkant, vikt i vänstra sidan. Tredje kortet daterat 1917. Fjärde kortet daterat 1918 samt sorgkant.

Datering 1916 – 1918

1916 - 1918

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.471._HWY