Föremål

Zwey Kleinoter Ottonis Werdmüllers... Zu Zürich... geprediget... Gedruckt zu Herborn... 1615.

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Knytband av blått linne. Rödstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1615, 1600 (1615; 1600 (bandets tillverkning); 1615 (tryckår))
Tillverkningsplats Herborn
Tillverkare Werdmüller, Otto (Författare)
Föremålsnummer 108842_SKOBOK