Föremål

Kvitto från Claestorpsboden (1893-99)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1893 – 1899

1893-1899

Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.137._HWY
Delar