Föremål

Dokument, Hildesborg, Brev, Brandförsäkringshandlingar, Deklarationer, Elektricitet, Auktioner, Gravationsbevis, Inteckningsprotokoll, Inventarieförteckningar, Förvaltningsberättelser, Inteckningshandlingar,

Dokument, Hildesborgs egendom - Auktion - Brandförsäkringshandlingar - Brev - Deklarationer - Elektricitet - Gravationsbevis - Hildesborgs Tegelbruks Aktiebolags förvaltningsberättelser 1900-1909 och brev från Gotth. Wachtmeister - Inteckningshandlingar - Inteckningsprotokoll - Inventarieförteckningar

Föremålsnummer LXIV:II:B.c.b.01._HWY