Föremål

Handteckningssamlingen. Akvareller

Handteckningssamlingen. Akvareller. Blommor, såsom liljekonvaljer, nejlikliknande blommor m.m.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Akvarell
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.I.b.a.01._HWY