Föremål

Dokument, Äs, Beskrivning, Ackord, Brandförsäkringshandlingar, Brev, Konossement, Fraktsedlar, Fullmakter, Gravationsbevis, Inventarieförteckning, Kemiska undersökningar, Registreringsbevis, Kontraktshandlingar, Skogsskötseln, Revisionsberättelser, Trävaror, Produktionskostnader, Verifikationer. Soliditetsupplysningar, Taxeringsuppgifter

Dokument, Äs egendom - Beskrivning över egendomarna Äs, Årtorp och Magda - Boives, A. ackord 1908 - Brandförsäkringshandlingar - Brev - Konossement och fraktsedlar - Fullmakter - Gravationsbevis - Inventarieförteckning - Kemiska undersökningar - Kommerskollegiums registreringsbevis för Äs såg - Kontraktshandlingar - Produktionskostnad för mjölk 1915 - Revissionsberättelser1894-1908 - Skogsskötseln - Soliditetsupplysningar - Sörmlänskd lantmännens Arbetsgivareförening - Taxeringsuppgift 1902 - Trävaror - Verifikationer 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Egendomar
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Tillverkningsplats Äs
Föremålsnummer LXIV:II:B.c.c.a.02._HWY