Föremål

Das Eulenhaus

Das Eulenhaus. Hinterlassener. Roman in zwei Bänden von E. Marlitt [pseud.] vollendet von W. Heimburg [pseud för Bertha Behrens]. Band 1, 2. 1: VI, 256 s. 2: [4], 292 s. 2 vol. 8:0. Band (halvt skinn-).

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Skönlitteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Tillverkningsplats
Tillverkare John, Eugenie (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:H.c.80._HWY