Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsstudsare, hanspännare, Daniel Vogelsang, Riga 1677.

Åttsidig, räfflad pipa av stål. På kammaren graverad signering: "DANIEL VOGELSANG AVS RIGA". Riktmedel: Graverat ståndsikte av stål, spolformigt stolpkorn av mässing. Fästning: Tre häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån (främre varbygelskruven) samt två pipstift av stål. Hjullås med plant låsbleck av tysk typ med graverad dekor. Bakre spetsen bladflikflormig. Hjulet fäst med ring och skruvar kl. 3, 6 och 9, bakåtriktad, genombruten flik. På låsbleckets graverat: "Odium et Inuidia cordis dolorem acit" (Hat och ovilja skadar hjärtat). Fängpanna med bakåt-uppåtböjd krutskärm. Graverad, platt hane med lös överkäke med genombruten skärm, s-formigt svängt grepp med graverad, plan ytterände med flikar. Hanhals och hankropp genombrutna, graverade och oregelbundet konturerade. Låsets insida täckt med plåtar med graverad dekor i form av fågel och blad, signatur: "D. F. S. RIGA 1677". Fästning: Två låsskruvar. Avtryckare med snälltryck. Brun helstock med kolv av tysk typ, kolvlåda och snidad bladvolut av ben på vingen. Snidat delfinhuvud med ögon inlagda med ben och horn framför varbygeln. Stödkula av stål. Beslag och inläggningar av graverad mässing. Kolvlådelock av trä med bladdekor. På anslaget en oval platta hållen av två putti, på plattan en öppen krona. Två runda låsskruvbrickor omgivna av delfiner och bladslingor. Överrörka och näsband i ett, graverat med blommor och fjärilar. Varbygel av stål med 3 fingerlägen, armarna avslutade med flikiga ändar. På bygeln graverat en fågel..

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåsstudsare
Kategori Bössor
Material
 • Stål
 • Mässing
 • Trä
Storlek
 • Längd 1032 mm
 • Längd 714 mm (pipa)
 • Höjd 132 mm
 • kaliber 17 mm
 • 8
Teknik gravering
Antal 1
Datering
 • 1677
 • 1677-01-01 – 1677-12-31
Tillverkningsplats
Tillverkare Vogelsang, Daniel (Tillverkare)
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Inskription
 • Dekor: fågel
 • Dekor: delfiner
 • Dekor: fjärilar
 • Dekor: putti
 • Signatur/Påskrift: D.F.S. RIGA 1677
Föremålsnummer 8947_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4739
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries II, Drejholt, 2007, katalog: KXV: 411 (Drejholt, Nils)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 754
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, avb. på sida: 19; katalog: 19