Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flaska med punsch, 2 st. (Genuine caloric punsch)

GENUINE CALORIC PUNCH, I-stjärnig, J. Cederlunds Söner, Stockholm, två helbuteljer Buteljer av färglöst glas. Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt konisk hals, kring vars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande. På skuldran originalstämpel i relief, dessutom en stor fyrkantig etikett, varpå prismedaljer och text i guld, blågredelint och svart, däröver en liggande spetsoval etikett, varpå en femuddig stjärna i guld. Kapsyl av förtent bly, ofärgad, ovanpå firmanamn i relief; under kapsylen över korken banderoll i rött med Svenska Statens skattemärke på 40 öre. Höjd: 28,5 cm.; diameter: 8,1 cm. Inköpta av Walther von Hallwyl något av åren 1865- 1917.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Flaska med punsch
Kategori
  • Flaskor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
Glas
Storlek
  • Diameter 8.1 cm
  • Höjd 28.5 cm
Föremålsnummer
III:III:C.a.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
GENUINE CALORIC PUNCH, 1-stjärnig, J. Cederlunds Söner, Stockholm, två helbuteljer.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1938
Text
Buteljer af färglöst glas. Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt konisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande. Å skuldran originalstämpel i relief, dessutom en stor fyrkantig etikett, hvarå prismedaljer och text i guld, blågredelint och svart, däröfver en liggande spetsoval etikett, hvarå en fem-uddig stjärna i guld. Kapsyl af förtent bly, ofärgad, ofvanpå firmanamn i relief; under kapsylen öfver korken banderoll i rödt med Svenska Statens skattemärke å 40 öre. Höjd: 28.5 cm.; diameter: 8.1 cm. Vinhandelsfirman J. Cederlund grundades år 1822 af Johan Cederlund (f. 1800, d. 1864). Dennes son Edward Cederlund släppte år 1845 första gången ut färdig-bryggd punsch i marknaden. Firmanamnet ändrades 1855 till J. Cederlunds Söner. I Oktober 1917 öfverläts verksamheten inom Sverige på Aktiebolaget Vin- & Sprit-centralen, i samband hvarmed firman ombildades till Aktiebolaget J. Cederlunds Eftr. Namnet Caloric Punch, lånadt från John Ericssons bekanta uppfinning caloric-engine (varmluftsmaskinen), användes första gången på firmans utställning i London 1862. Inköpt af Walther von Hallwyl något af åren 1865—1917.