Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flaska med punsch, 2 st. (Genuine caloric punsch)

GENUINE CALORIC PUNCH, I-stjärnig, J. Cederlunds Söner, Stockholm, två helbuteljer Buteljer av färglöst glas. Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt konisk hals, kring vars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande. På skuldran originalstämpel i relief, dessutom en stor fyrkantig etikett, varpå prismedaljer och text i guld, blågredelint och svart, däröver en liggande spetsoval etikett, varpå en femuddig stjärna i guld. Kapsyl av förtent bly, ofärgad, ovanpå firmanamn i relief; under kapsylen över korken banderoll i rött med Svenska Statens skattemärke på 40 öre. Höjd: 28,5 cm.; diameter: 8,1 cm. Inköpta av Walther von Hallwyl något av åren 1865- 1917.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Flaska med punsch
Kategori
  • Flaskor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Glas
Storlek
  • Diameter 8.1 cm
  • Höjd 28.5 cm
Föremålsnummer III:III:C.a.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1938
Titel
GENUINE CALORIC PUNCH, 1-stjärnig, J. Cederlunds Söner, Stockholm, två helbuteljer.
Text
Buteljer af färglöst glas. Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt konisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande. Å skuldran originalstämpel i relief, dessutom en stor fyrkantig etikett, hvarå prismedaljer och text i guld, blågredelint och svart, däröfver en liggande spetsoval etikett, hvarå en fem-uddig stjärna i guld. Kapsyl af förtent bly, ofärgad, ofvanpå firmanamn i relief; under kapsylen öfver korken banderoll i rödt med Svenska Statens skattemärke å 40 öre. Höjd: 28.5 cm.; diameter: 8.1 cm. Vinhandelsfirman J. Cederlund grundades år 1822 af Johan Cederlund (f. 1800, d. 1864). Dennes son Edward Cederlund släppte år 1845 första gången ut färdig-bryggd punsch i marknaden. Firmanamnet ändrades 1855 till J. Cederlunds Söner. I Oktober 1917 öfverläts verksamheten inom Sverige på Aktiebolaget Vin- & Sprit-centralen, i samband hvarmed firman ombildades till Aktiebolaget J. Cederlunds Eftr. Namnet Caloric Punch, lånadt från John Ericssons bekanta uppfinning caloric-engine (varmluftsmaskinen), användes första gången på firmans utställning i London 1862. Inköpt af Walther von Hallwyl något af åren 1865—1917.