Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tallrik, 8 st. Qianlong, Qingdynastin.

TALLRIKAR, åtta stycken. Runda, flata, med kälformig kep, snett utstående, rakt brätte samt insänkt botten. Överglasyrmålning med förgyllning. Tallrikarna ingick uppenbarligen i en servis tillverkad för Europa, för på undersidan av dem finns ett vackert monogram, »M.E.F«. Kantmönstret härrör också från ett specifikt västerländskt mönster, och har troligen skickats tillsammans med monogrammet för att kopieras. Bilden i mitten är dock av helt kinesiskt ursprung, då den föreställer en scen ur dramat »Romansen om den västra kammaren«, i vilket hjälten, den lärde Zhang, konverserar med Hong Niang. Hong Niang är tjänarinna till hjältinnan Yingying och fungerar som en mellanhand för de två unga älskande. Eight porcelain plates decorated in overglaze enamels with gilding Qing dynasty, c.1740-50. These plates clearly form part of a service made for Europe, for on their bases is a handsome monogram “M.E.F”. Their rim design also derives from a specific Western pattern, probably sent out along with the monogram to be copied. The central picture is entirely Chinese in origin, however, for it shows a scene from the drama “Romance of the Western Chamber”, in which the hero Scholar Zhang converses with Hong Niang. Hong Niang is maid to the heroine Yingying, and acts as an intermediary for the two young lovers.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Tallrik
Kategori 48. XLVIII Keramik - Kina m. fl.
Material Porslin
Storlek Diameter 22.5 cm
Datering 1735 – 1795

1740-1750

Tillverkningsplats Kina
Föremålsnummer XLVIII:X:A.e.o.01._HWY