Föremål

I.H.N. Gothländska Samlingar, allestädes med flit upsökte...och ...utgifne af Jöran Wallin. Första delen. Stockholm, uti Kongl. Tryckeriet uplagd, af directeuren Pet. Momma med thez bekostnad, år 1747.

Sprängd kalv, rygg och hörn. Svartstänkt brunt papper, pärmar. Röd- och blåstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1747, 1700 (1747; 1700 (bandets tillverkning); 1747 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Bergqvist, Carl Erik (Gravör), Momma, Peter Petrus (Tryckare), Wallin d.y., Georg (Författare)
Föremålsnummer 108598_SKOBOK