Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Johanna Kempe, f. Wallis.

Sju visitkort från Johanna Kempe, f. Wallis. Första kortet är utan datum. Andra kortet är utan datum. Handskrift "...". Tredje kortet är utan datum. Handskrift "...". Fjärde kortet är utan datum. Handskrift "...". Femte kortet är utan datum. Handskrift "...". Sjätte kortet är utan datum. Handskrift "...". Sjunde kortet är två kort som tejpade ihop, utan datum. Handskrift "..."..

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.465._HWY