Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fröken Anna Bennet

Fyra visitkort från Fröken Anna Bennet. Första kortet daterat 1925, vikt i vänstra sidan. Andra kortet daterat 1925, vikt i vänstra sidan. Tredje kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan. Fjärde kortet daterat 1927, vikt i vänstra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1925 – 1927

1925 - 1927

Tidigare ägare Bennet, Anna
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.67._HWY