Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kraschan för riddare av Serafimerorden, Sverige, 1700-talets slut. Broderad

Malteserkors, broderat med silverpaljetter och -kantiljer, serafer av silvertråd och -kantiljer. Svagt välvd medaljong täckt med ljusblå sidenrips, därpå broderat IHS och kors av silverkantiljer och paljetter samt tre kronor och tre spikar av kantiljer och paljetter av förgyllt silver. Kantring av kantiljer samt paljetter av förgyllt silver. På baksidan klistrat vitt papper med bläckpåskrift: "Buren af // Konung FREDRIC // den II: i Preussen // och efter thess död åter // sänd till Konung Gustaf // dh. III af Sverige- // dh. 4 Junij 1787."

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan
Kategori Kraschaner
Material Silvertråd, Sidenrips, Silverkantiljer, Silverpaljetter, Papper
Storlek Bredd 125 mm, Vikt 22 g
Teknik Förgyllning, Broderi
Antal 1
Datering 1740 – 1760 (1700-talets mitt)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Fredrik II av Preussen, Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Inskription Signatur/Påskrift: Buren af // Konung FREDRIC // den II: i Preussen // och efter thess död åter // sänd till Konung Gustaf // dh. III af Sverige- // dh. 4 Junij 1787
Fysiska egenskaper Färg: ljusblå, Färg: Vit
Föremålsnummer 2293_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:46