Föremål

Brev inkommande

1889:2 B - Brev inkommande: B Berner & Nielsen. London Berner & Nielsen. Paris

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1889
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.141._HWY