Föremål

Konkurser, Kontrabok, Fakturor, Räkningar, Fullmakter, Kontrakt, Kvitton, Protester, Nådeansökan, Växelbok, Reverser, Rättegångshandlingar, Protokoll, Kassarapport, Utmätningshandlingar

Affärshandlingar Supplement (Diverse) IV R-U - de Rons konkurs: (fortsättning från volym III, LXIV:II:A.b.15) Kontrabok mellan handlanden C. Geiger och C. O. Erfass Fakturor och försäljningsräkningar Fullmakter Konkursmassans ställning Kontrakt mellan Bodträskfors sågverk och Jacob de Ron Mottagnings- och utlämningskvitton Pettersons, Gustav W. process Protester de Rons till Kungl. Maj:t 16 maj 1857 ingivne underdåniga ansökan om nåd Stockholms Rådstuvu Rätts handlingar (utdrag av protokoll, skrivelser m.m.) Trädvaror Utdelning till borgenärerna Växelbok - Reverser med tillhörande hypotek, Gustav de Laval och G. A. du Rietz - Rättegångshandlingar - Skogskontrakt 1860, 1861 - Stockholms Enskilda Bank, protokoll ang. lottöverlåtelse 1885 - Sunnerstaholm, kassarapport för januari och februari 1886 - Utmätningshandlingar

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Supplement, Diverse
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:II:A.b.16._HWY