Föremål

...Methodvs Ivris Controversi, In Sex Libros Distincta Nvnc Denvo Ab Avtore recognita, & vigintiquatuor Authorum accessione aucta... Basileæ, per Hieronymvm Gemvsæum, MDCVI.

Svinskinnsband m. blindtr. dekor pärm. Verktyg: rullar och plattor. Pärmfyllnad: papp. Blått och rött mönster av bladrankor på snittet.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1606, 1600 (1606; 1600 (bandets tillverkning); 1606 (tryckår))
Tillverkningsplats Basel
Tillverkare Vigel, Nicolaus (Författare), Gemusæus, Hieronymus (Tryckare), Gemusæus, Hieronymus (Förläggare)
Föremålsnummer 108991_SKOBOK