Föremål

The gudfruchtigas passeport eller säkra resepasz genom nöd och död til him[m]els frögd och ewigt lijf. Vthförd uti en christelig lijk-predikan tå ... Britta Anders dotter Dryandra ... mag. Petri Colliandri fordom kiärälskelige hustro ... wardt begrafwen ... i Wäxiö dom kyrckia den 6. novembr. åhr 1692. Hållen af Enevald Widebeck. Jönkiöping, tryckt hoos Petter Hultman, åhr 1693.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av kalvskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan består av enskilda skrifter som tillsammans häftats på tre bind, fast rygg. Variationer i papperskvalitet och storlek. 29 skrifter samlade i en volym.

Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Storlek Bredd 110 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1693, 1700 (1693; 1700 (bandets tillverkning); 1693 (tryckår))
Tillverkningsplats Jönköping
Tillverkare Dryandra, Britta Andersdotter (Medförfattare), Hultman, Peter (Tryckare), Widebeck, Enevald (Författare)
Föremålsnummer 108966_SKOBOK