Föremål

Rektangulärt köksbord med fotställ av ek och skiva av marmor

KÖKSBORD Med fotställ av ek och skiva av marmor. Rektangulärt; bonat. Fotstället bestående av två korskryss med bågformiga armar, kryssen sammanhållna av en kantställd grov slå med kälade kanter samt gående genom vartdera krysset med en tapp, som på kryssets utsida är försedd med en genom tappen gående kil. Ovanpå fotstället en lös sarg, vari på vardera långsidan tre lådor, varje med en svarvad knopp av trä; längs sargens nedre kant samt mellan lådorna en stavlist (s. k. platt och stav). Skiva av gråflammig vit marmor. Höjd: 79 cm, utan skiva 76 cm, Längd: 1,94m.; bredd: 91,5 Skiva, längd: 2 m.; bredd: 97 cm.; tjocklek 3 cm. Förfärdigat efter beställning, genom Hallwylska husets byggmästare Olof Mattsson, av snickaren Magnus Pettersson. Marmorskivan inköpt 1898 hos W. Jagdmanns Mekaniska Stenhuggeri, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 3
  • 79
  • 91.5
  • 97
  • 194
Datering 1898
Föremålsnummer III:I:A.b.01._HWY