Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fat

På insidan två mansfigurer i ett trädgårdslandskap. I mitten till vänster en kavaljer i allongeperuk, till höger en man utan peruk samt med skägg. På båda sidor och männen höga buskliknande träd. I bakgrunden till synes en brobyggnad med två valv samt fyrsidiga torn. Däröver fem fåglar. På utsidan bladliknande ornament i sex grupper. Höjd 2,3- 3,2 cm, diameter 37,5 cm Dekor: I blått med brungredelin konturteckning på ljust gråblå tennglasyr. Godset gulvitt. FAT. Runt; botten plan med upphöjda ojämnheter; långsluttande, något kälformig kep och rakt utstående brätte, kring vars ytterkant en stavformig upphöjning. Formen något skev. Upptill i brättet ett litet runt hål ( borrat för upphängning).

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Fat
Kategori
  • Askar, bägare och fat av glas och keramik
  • 46. XLVI Fajans m. m.
Material Fajans
Teknik Tennglasyr
Datering 1700 – 1750

1700-talets första hälft

Tillverkningsplats Italien
Tidigare ägare
Föremålsnummer XLVI:VI:D.b.06._HWY