Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Martha Mörner.

Ett visitkort från Martha Mörner, daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre vänstra hörnet) grand Hotell, Stockholm, (nedre högra hörnet) Ystad.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1919
Tidigare ägare Mörner, Martha
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.629._HWY