Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kapitäl

KAPITÄL Polykromt och förgyllt tärningskapitäl av trä på piedestal med reliefdekor föreställande Kristi korsfästelse. Det skildrar ögonblicket då Kristus spikas på korset. Kapitälets sidor är hopkopplade och Kristus ses omgiven av soldater varav en bär gisslet, av sin moder Maria och av en yngling som torde vara Johannes. Jämte Maria finns en hörnfigur som troligen är Maria från Magdala. Förslag till krön på korskrank. H 63 cm B 28 cm Anm.: bemålning och förgyllnig skadad på flera ställen

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Kapitäl
Kategori
  • Skulpturer och statyer
  • 55. LV Skulpturer
Material Trä
Storlek
  • Bredd 28 cm
  • Höjd 63 cm
Datering 1912
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Roosval de Maré, f. von Hallwyl, Ellen Fridrica Wilhelmina (Tillverkare)
Tidigare ägare
Föremålsnummer S.LV:III:A.a.08._HWY