Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Major William M. Colvin, American Military Attache.

Två visitkort från Major William M. Colvin, American Military Attache. Första kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet, adress (nedre vänstra hörnet) V. Trädgårdsgatan 9. Andra korte daterat 1918, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1918

1917 - 1918

Tidigare ägare Colvin, William M.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.183._HWY