Föremål

Wettern och dess kuster. Andra resan. Ett helt för sig, innefattande Wetterns special-beskrifning, jemte hithörande äldre märkvärdigheter...

Band med rygg av brunt fårskinn och pärm av marmorerat papper. Enkel guldtr. och blindtr. empiredekor, rygg. Verktyg: rullar och småst. Pärmfyllnad: papp. Grönstänkt snitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering
  • 1800
  • 1840

1840 (tryckår); 1800 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Örebro
Tillverkare
Föremålsnummer 96089_SKOBOK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium