Föremål

Barnens dans-album

Band halvt av skinn som I:S.i.b.06. Försättsblad av brunt papper s.k. olifant 1 vol. 10, not.h.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Noter
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1800 – 1899

1800-tal

Tillverkningsplats
Tillverkare Czerny, Carl (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.i.b.11._HWY