Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Cecilia Lagerbielke.

Sex visitkort från Cecilia Lagerbielke. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet Femte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1919

1914 - 1919

Tidigare ägare Lagerbielke, Cecilia
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.496._HWY