Föremål

Rapporter

1893:7 R - Rapporter från: Norr Ljusne Jernverk (fortsättning från volym 186) Sågverket Söder Ljusne Jernverk

Museum Hallwylska museet
Datering 1893
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.187._HWY