Föremål

Generla Hydrografisk Chart-Book öfwer Östersiön, och Katte-Gatt, Till sin raetta Figur och Stoorleek, Landstraechningar, så wael som Langs- och Twers courser, Polihoegder och Laengder, Grund och Bankar med mera, dem Siöfahrande till Nytta och Raettelse...

[Jemwael Sammanfattat och Aftecknat Anno 1694. Aff Petter Gedda Styrmans-Captein och Directeur oefwer Lotseriet under Hans Kongl. Maj. i Sverige.] Okolorerade kopparstick, uppfodrade på gråpapp. Pappband med röd skinnrygg, överdragspapper i fransk marmorering. Sjöatlas.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1694 – 1695 (1694 - 1695)
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Rosenfeldt, Werner von (Deltagare), Gedda, Petter (Författare)
Föremålsnummer 110892_SKOBOK