Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Rovoljelampa, nattlampa

LAMPA (natt-) Av glaserat porslin och glas. I form av en portal med fashörn, sidoväggar och öppen baksida samt på utstående låg sockelplatta. Inuti portalen i sockelplattan ett runt hål vari två i varandra gående cylindriska glasburkar, varav den inre utgörande oljehuset. Höjd: 14,7 cm Glasburkar, höjd: 5,6 och 6,4 cm; diameter: 5 och 5,6 cm Ena figuren (gossen) avbruten vid fötterna samt ena flottören tillbucklad. Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl hos en handlande i Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Lampa
Kategori
  • Belysningsarmaturer
  • 05. V Belysning och eldstadstillbehör
Material
  • Porslin
  • Glas
Datering 1840 – 1860

1800-talets mitt

Tillverkningsplats Tyskland
Föremålsnummer V:I:E.c.a.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1936
Titel
LAMPA (natt-).
Text
Af glaseradt porslin och glas. I form af en portal med fashörn, sidoväggar och öppen baksida samt på utstående låg sockelplatta. Portalen till synes murad af otuktad natursten med fogar i guld samt med fyrsidig öppning, vid hvardera sidan om denna en kolonn med bas och kapitäl, uppbärande en arkitrav, ofvanpå denna en på högra sidan liggande naken kvinna, vänd åt vänster, högra armbågen stödd mot en kudde, handen mot hufvudet, samt med ljusrödt draperi kring lifvet; å hvart-dera fashörnet en rundhvälfd nisch, hvari en fristående helfigur; i den vänstra en gosse i grön mössa, ljusblå blus, hvit- och rödrandiga byxor, svarta strumpor och skor samt hållande händerna i en gulbrun muff; i högra nischen en flicka, i högra handen hållande en förgylld skära, under vänstra armen en sädeskärfve samt i grön hatt, ljusrödt lifstycke, hvit kort öfverklädning och blårandig underklädning, hvita strumpor och svarta skor. Å sidoväggarna i relief murgröna med blad och grenar. Sockeln å framsidan och sidosidorna med konturerad underkant samt å utsidan långsträckta bladornament i relief med teckning i guld; å sockelns öfversida framtill en aflång fördjupning (för tändstickor). I portalen en lös diafanplatta, hvarå i genomskinlig inpressad relief ses mot ljuset: I förgrunden tre kvinnor och tre barn, framför dem en skottkärra, lastad med gräs (?), i bakgrunden stora träd; kring kanten en slät ram. Inuti portalen i sockelplattan ett rundt hål, hvari två i hvarandra gående cylindriska glasburkar, den inre med rakt utstående mynningskant, hvarå den hänger på den yttre burken. Inre burken utgörande oljehuset, i detta två runda ihåliga flottörer af silfver, hvar-dera i form af en trissa med konvexa sidor och ett genom midten gående rör för veken. Å bottnens undersida instämpladt: Å diafanplattans baksida nedtill instämpladt: Å ena flottören stads-, mästar- och riksstämplar samt årsbokstaf (orig. 1li): å den andra mästarstämpel (orig. 1/4): Höjd: 14.7 cm. Sockelplatta, längd: 15.2 cm.; bredd: 12.3 cm. Diafanplatta, höjd: 9.3 cm.; bredd: 7.7 cm. Glasburkar, höjd: 5.6 och 6.4 cm.; diameter: 5 och 5.6 cm. Flottörer, diameter: 3.2 cm. Anm. Ena figuren (gossen) afbruten vid fotterna; ena flottöremtillbucklad. Antagligen sydtysk tillverkning från 1800-talets midt. — Flottörerna svenskt arbete, Stockholm, från 1852; juveleraren Jacob Engelbert Torsk, f. 10 Maj 1810, d. 14 Maj 1860. Inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, September 1865 hos en handlande i Stockholm.