Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

kavaljersvärja

Sammansatt av ursprungligen ej samhörande delar, klinga Frankrike(?) 1700-talets slut, fäste Tyskland, 1800-talets mitt (imitation efter en föregiven förebild från 1700-talets senare hälft, klingans etsade ornering möjligen från 1800-talets mitt. Fäste helt av stål, ornerat med ränder och ovaler av punsade, runda punkter. På ut- och insidan av knapp och kavel ett ovalt, blånerat fält, vari ett tunt bladornament i silver med två små, runda blommor av guld. Samma ornering ehuru i mindre format återkommer på mitten av handbygelns ut-och insida och på den ovala parerplåtens insida, där till ett antal av fyra. Klinga rak, treeggad, s.k. stukatklinga. Baspartiet med något mindre omsorgsfullt etsad ornering i form av en strålande sol i ett ovalt fält, inskrivet i ett tvärrandigt dylikt, därovanför en girland.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Storlek Längd 754 mm (klinga), Bredd 23 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1840 – 1860 (1800-talets mitt)
Tillverkningsplats Frankrike, Tyskland
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 10980_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5469