Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Comte Max Hadik, Greve, Österrike-Ungerns minister.

Fjorton visitkort från Maximilian Hadik von Futak, Greve, Österrike-Ungerns minister. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet, adress (nedre högra hörnet) Sturegatan 29. Andra kortet är utan datum, sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet är utan datum, sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Handskrift (nedre vänstra hörnet) "P. R." Tionde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Handskrift (nedre vänstra hörnet) "P. R.". Elfte kortet daterat 1918, vikt i vänstra sidan. Tolfte kortet daterat 1918, vikt i vänstra sidan. Trettonde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. (Nedre vänstra hörnet) "P. P. C". Fjortonde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. (Nedre vänstra hörnet) "P. P. C".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1919 (1914 - 1919)
Tidigare ägare Ägare: Hadik von Futak, Maximilian
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.348._HWY