Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Plattfil med grov grad på tre sidor (dubbelgradig). ena kortsidan ohuggen. Utsmidd fyrsidig tånge.

Utsmidd fyrsidig tånge. Stämpel: "CJ" och "B".

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Fil
Kategori Övriga verktyg
Material Stål
Storlek Bredd 16 mm, Längd 160 mm, Tjocklek 5 mm
Teknik huggen
Antal 1
Inskription Signatur/Påskrift: B
Föremålsnummer 5308_SKO