Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavalleriofficersvärja, Sverige 1751-1771.

Fäste av förgylld mässing, senkarolinsk typ till kavalleriofficersvärja. Knapp klotformig med stor nitknapp, utmed fram- och baksidan en vertikal, på mitten vidgad list. Handbygel fäst vidknappens mitt medelst en mässingsskruv, dragen genom handbygelnsuppåtvikta fot. Utmed fästets samtliga kanter en smal, slät list. Kavellindning av två motställda, tvinnade, förgyllda mässingstrådar, omväxlande med en slät lan av förgylld mässing (lindningen ej ursprunglig). Klinga rak, tvåeggad, slipad med sexsidigt tvärsnitt. Orneringen etsad och förgylld. På båda sidor av baspartiet ett upptill tvärt avskuret, förgyllt, rektangulärt fält, vari en oval medaljong med monogram i skrivstil under kunglig krona: "AFR" (Adolphus Fredericus Rex). I medaljongen nedanför monogrammet i antikvaversaler "PRO DEO ET PATRIA" (För Gud och Fädernedslandet). Ovanför och nedanför medaljongen ett flätat bandmönster. Fritt ovanför det förgyllda fältet ett (oförgyllt) symmetriskt bladornament.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material
 • Mässing
 • Stål
 • Mässingstråd
Storlek
 • Längd 1072 mm
 • Bredd 136 mm
 • Längd 912 mm (klinga)
 • Bredd 38 mm (klinga)
 • Vikt 1220 g
Teknik
 • Förgyllning
 • Etsning
Antal 1
Datering 1751 – 1771

1751-1771

Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Adolf Fredrik av Sverige (Påskrift)
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Inskription
 • Signatur/Påskrift: Fäderneslandet (Patria)
 • Signatur/Påskrift: PRO DEO ET PATRIA
 • Signatur/Påskrift: A F R, krönt
Föremålsnummer 6389_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4872
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 103
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 103
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 103
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 103